Polityka cenowa


Polityka cenowa

Stawki wynagrodzenia za świadczone usługi prawne uzależnione są od rodzaju i specyfiki konkretnej sprawy. Naszym Klientom proponujemy prowadzenie rozliczeń w czterech podstawowych formach zależnie od preferencji i zasad podjętej współpracy:

  • wynagrodzenie ryczałtowe – ustalane z Klientem przy przyjęciu danej sprawy – w tym przypadku ustalana jest jedna kwota płatności za daną usługę prawną;
  • wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne – ustalane przeważnie przy stałej obsłudze prawnej;
  • wynagrodzenie godzinowe – obliczane na podstawie ustalonej z Klientem stawki za jedną godzinę pracy prawnika;
  • górne ograniczenie wynagrodzenia – forma stosowana najczęściej w połączeniu ze stawkami godzinowymi zakładająca podanie Klientowi, iż wynagrodzenie za daną pracę nie przekroczy określonego poziomu;.

Wybór dokonywany jest zawsze po uzgodnieniach z Klientem.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług.