Polityka cenowa


Polityka cenowa

Kwota wynagrodzenia za usługi zależy od typu i charakterystyki prowadzonej sprawy. Naszym Klientom proponujemy prowadzenie rozliczeń w czterech podstawowych formach zależnie od preferencji i zasad podjętej współpracy:

  • wynagrodzenie ryczałtowe – kancelaria adwokacka ustala je po rozpoczęciu współpracy i jest to jedna kwota, należna za konkretną usługę prawną,
  • wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne – określane zazwyczaj w przypadku zapewniania stałej obsługi prawnej,
  • wynagrodzenie godzinowe – prawnik oblicza należność według ustalonej wcześniej z Klientem stawki godzinowej,
  • górne ograniczenie wynagrodzenia – forma stosowana najczęściej w połączeniu ze stawkami godzinowymi zakładająca podanie Klientowi, iż wynagrodzenie za daną pracę nie przekroczy określonego poziomu.

Wybór dokonywany jest zawsze po uzgodnieniach z Klientem.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług.